Indkaldelse til generalforsamling 18. marts 2013

Indkaldelse til generalforsamling 18. marts 2013

16-02-2013

Der indkaldes til generalforsamling i Natteravnene Indre Nørrebro

mandag d. 18. marts 2013 kl. 19.30

i foreningens lokaler i Hans Tavsens Gade 5, opgang B.

Dagsorden

                 - Registrering af fremmødte medlemmer

                 - Valg af dirigent og afgørelse af lovlig varsling

                 - Antal stemmeberettigede frivillige jfr. § 11.1

(§ 11.1 Inden afstemning skal antallet af frivillige i foreningen oplyses, og antallet af fremmødte stemmeberettigede frivillige, inkl. fuldmagter, optælles og føres til      protokol)

                 - Formandens beretning

                 - Årsberetning fra Landssekretariatet v. formanden

                 - Godkendelse af regnskab

                 - Indkomne forslag

                 - Årsplan, budget og fastlæggelse af kontingent for støtte/passive   medlemmer

                 - Valg af formand

                 - Valg af lige antal bestyrelsesmedlemmer og op til tre suppleanter

                 - Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

                 - Eventuelt